Archiefdienst: Rijksarchief Antwerpen-Beveren
Archiefblok: Schepenbeheer Antwerpen, inventarisnummer 1756 (511 - 734) (nummer toegang: K001)
Type archiefdocument: Alfabetische klapper op de stamboeken van zeelui die op Belgische schepen varen
Geografische omschrijving: Wereld
Periode: circa 1845 - circa 1886

Toelichting: Het Rijksarchief Antwerpen-Beveren bewaart de stamboeken van de zeelui die op Belgische koopvaardijschepen hebben gevaren. Het opmaken van het stamboek was een bevoegdheid van de Waterschout van Antwerpen. De eerste reeks stamboeken dateren uit de periode circa 1845 tot circa 1930. In 45 kollossale registers werden voor die periode ongeveer 165.000 zeelui geregistreerd. Op deze reeks stamboeken bestaan drie klappers, waarin de (voor)naam van de zeeman, de geboorteplaats en het stamnummer staan genoteerd. De klappers vormden dus de toegang tot de eigenlijke stamboeken, waarin meer informatie te vinden is over de zeeman, reizen die hij heeft gemaakt en op welke schepen hij heeft gevaren. De stamboeken zijn raadpleegbaar in de leeszaal van het Rijksarchief Antwerpen-Beveren.

De stamboeken voor de zeelui zijn een unieke en essentiële bron voor zowel genealogisch als voor historisch onderzoek. In oktober 2015 ging in het Rijksarchief Antwerpen-Beveren onder leiding van dr. Bart Willems het project IMMIBEL van start (www.immibel.arch.be). Het acroniem IMMIBEL staat voor immigratie naar België. Het project werd gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid in het kader van het onderzoeksprogramma BRAIN-be. Het project heeft onder meer als doel de klappers op de stamboeken digitaal te verwerken, zodat ze makkelijker vindbaar én raadpleegbaar zijn. Om dit te realiseren werden door vrijwilliger Patrick Cleiren, de jobstudenten Martha Van den Bergh en Fiep Willems en archiefmedewerkster Marleen Noppe circa 33.000 namen uit de periode 1845-1886 in een databank ingevoerd. De invoer van de tweede index met nog eens circa 50.000 namen van zeelui is reeds opgestart en zal ook later in de zoekrobot 'zoeken naar personen' ingevoerd worden.

Statistische gegevens
Aantal aktes:  30.283
Aantal personen:  30.283
Laatst bijgewerkt:  ma 09 mrt 2020 09:49:16 CET

Invoer verzorgd door: Patrick Cleiren, Martha Van den Bergh, Fiep Willems en Marleen Noppe
Status: Afgewerkt

Een vraag of een probleem melden