Archiefdienst: Rijksarchief te Antwerpen (BE-A0511)
Archiefblok: Diverse archiefblokken Oud Gemeentearchief
Berchem (511-142), OGA Berchem, nrs. 27-34 [oud 2e reeks 1-5: 1 (27), 1bis (28), 1/3 (29), 1/4 (30), 2 (31), 3 (32), 4 (33), 5 (34)], 71-76, 78-84 (1527-1795)
Berendrecht ( 511-143), OGA Berendrecht, nrs. 50-84 (1580-1834)
Broechem en Oelegem ( 511-155), OGA Broechem-Oelegem, nrs. 93-127, 656-672 (1521-1795).
Deurne-Borgerhout ( 511-159) OGA Deurne-Borgerhout, nrs. 111-151 , 178-230, 341, 480, 511 (1555-1801).
Ekeren ( 511-162), OGA Ekeren, nrs. 308-415, 781-782, 879 (1654-1798).
Gierle ( 511-166) OGA Gierle, nrs. 357, 360-367, 439-572 (1579-1795).
Grobbendonk ( 511-168), OGA Grobbendonk, nrs. 55-90 (1632-1795)
Halle ( 511-169), OGA Halle, nrs. 20-37, 44-57 (1606-1796)
Herenthout (511-173), OGA Herenthout, nrs. 118-125, 196-232 (1550-1794)
Hingene (511-175), OGA Hingene, nrs. 62-179 (1601-1796)
Hoogstraten (511-177), OGA Hoogstraten, nrs. 167-376 (1501-1797).
Houtvenne ( 511-178), OGA Houtvenne, nrs. 39-48 (1619-1791)
Hove (511-179), OGA Hove, 40-56, 63-66 (1683-1795)
Itegem (511-181), OGA Itegem, nrs. 49-66, 68-87, 90-101, 114-115bis (1595-1797)
Kasterlee (511-184), OGA Kasterlee, nrs. 6-7, 60-69 (1699-1796)
Meerhout (511-195), OGA Meerhout, , nrs. 100-109, 175 (1724-1795)
Oelegem (511-206), OGA Oelegem, nrs. 75-96, 116 (1662-1792)
Olmen (511-210), OGA Olmen, nrs. 1-7, 37-41, 48-51, 66-67 (1475-1796)
Poederlee (511-466), OGA Poederlee, nrs. 34-57B (1635-1797)
Wuustwezel (511-545), OGA Wuustwezel, nrs. 42-74 (1691-1708, 1695-1795)


Type archiefdocument: Akten en dossiers van schepen- en laatbanken en van dorpsbesturen
Geografische omschrijving: gemeenten in de provincie Antwerpen, in het bijzonder Berchem, Berendrecht, Borgerhout, Broechem, Deurne, Ekeren (met Brasschaat, Hoevenen, Hoogboom en Kapellen), Gierle, Grobbendonk, Halle, Herenthout, Hingene, Hoogstraten (met Meer, Meerle, Minderhout, Wortel), Houtvenne, Hove, Itegem, Kasterlee, Meerhout, Oelegem, Olmen, Poederlee en Wuustwezel
Periode: 16de - 18de eeuw
Toelichting: Analyses van akten en dossiers opgemaakt door de schepenbank met betrekking tot het beheer van goederen in het bijzonder het beheer van nalatenschappen. Ook diverse akten van andere overheden, zoals dorps- en kerkbesturen en Tafels van de Heilige Geest, werden opgenomen

Statistische gegevens
Aantal aktes:  46.371
Aantal personen:  176.500
Laatst bijgewerkt:  Mon 23 Oct 2017 09:35:09 CEST

Invoer verzorgd door: Vrijwilligers van het Rijksarchief te Antwerpen
Analyse en invoer werd verzorgd door Dora Kennivé, Marthe Schilders en Rita De Bie-De Laet. Analyses van de schepenakten van Deurne-Borgerhout werden opgemaakt door J.B. Stockmans (Inventaris op de scabinale protocollen der Hoofdbank van Deurne-Borgerhout 1556-1795, opgemaakt in 1890-1894). De akten van de laatbank van Berchem en van de schepenbank en het dorpsbestuur van Olmen werden gerealiseerd door respectievelijk Oscar Verschroeven en F. Jennen. De invoer van hun regesten in de databank was het werk van Rita De Bie-De Laet.
Status: Lopend (voorbereidingen werden getroffen voor de toevoeging van Schoten en Wuustwezel)

Gepubliceerde nadere toegangen
- Analyses van de akten verleden voor de Laatbank van Berchem (1527) 1533-1670 / O. VERSCHROEVEN, bewerking R. DE BIE-DE LAET en H. COPPENS. Brussel, 2001 (Rijksarchief te Antwerpen. Toegangen in beperkte oplage, 25 ).
- Index op de namen van erflaters en erfgenamen in de boedelinventarissen en andere bescheiden betreffende nalatenschappen in de heerlijkheden Broechem en Oelegem (OGA Broechem, nrs. 93-127, 656-672, 741) (1521) 1597-1795 en (OGA Oelegem, nrs. 75-80, 82-96, 11) (1621) 1708-1796 / D. KENNIVÉ en M. SCHILDERS, bewerking E. HOUTMAN en H. COPPENS. Brussel, 2003 (Rijksarchief te Antwerpen. Toegangen in beperkte oplage, 49).
- Index op de namen van de erflaters en erfgenamen in de boedelinventarissen en andere bescheiden betreffende nalatenschappen in de heerlijkheid Deurne en Borgerhout / D. KENNIVÉ en M. SCHILDERS, bewerking E. HOUTMAN en H. COPPENS. Brussel, 2003 (Rijksarchief te Antwerpen. Toegangen in beperkte oplage, 38).
- Index op de namen van erflaters en erfgenamen in de boedelinventarissen en andere bescheiden betreffende nalatenschappen in de heerlijkheden Ekeren (Brasschaat, Ekeren, deels Hoevenen en Kapellen), Ettenhoven (Hoevenen), Hoogboom en Kapellen. (OGA Ekeren, n°308-415, 781-782 en 879). 1655-1798 / D. KENNIVÉ en M. SCHILDERS, bewerking E. HOUTMAN en H. COPPENS. Brussel, 2003 (Rijksarchief te Antwerpen. Toegangen in beperkte oplage, 37).
- Index op de namen van erflaters en erfgenamen in de boedelinventarissen en andere bescheiden betreffende nalatenschappen in de heerlijkheid Gierle (OGA Gierle, nrs. 357, 360-367, 438-572) 1563-1795 / D. KENNIVÉ en M. SCHILDERS, bewerking E. HOUTMAN en H. COPPENS. Brussel, 2003 (Rijksarchief te Antwerpen. Toegangen in beperkte oplage, 48).
- Index op de persoonsnamen in de staten van goed en andere bescheiden betreffende nalatenschappen te Hoogstraten, Meer, Meerle, Minderhout en Wortel onder het beheer van de schepenen van de Binnen- en de Buitenbank van Hoogstraten (OGA Hoogstraten, n°167-374) / D. KENNIVÉ en M. SCHILDERS, bewerking E. HOUTMAN en H. COPPENS. Brussel, 2002 (Rijksarchief te Antwerpen. Toegangen in beperkte oplage, 26).

 

Ask question or report problem